Dodatna oprema

1. Kadar je izpust prečiščene vode na konkretnem projektu višji od standardne izvedbe (<-105 ali -115 cm pod nivojem terena) je možno:

a) različica posode z nižjim konusom ali pokrivno ploščo, pri čemer je kota izpusta do 50 cm višja od standardne. Betonska plošča ima tri vstopne odprtine do vsakega prekata posebej in tudi 3 pokrove. Na voljo sta plošči obremenitve do 30 kN ali nad 160 kN.

Skica betonske posode s ploščo in konusom

b) alternativna različica rešitve enakega problema je montaža dveh potopnih črpalk (rezervna in delovna črpalka), ki lahko prečrpavata prečiščeno vodo tudi nekaj metrov visoko, ali

   

c)uporaba priprave za prečrpavanje, ki lahko vodo dvigne do 1 m nad gladino le s pomočjo vpihovanja obstoječega kompresorja in ustvarjanja podtlaka.

 

2. Kadar je potrebno posodo dodatno zasuti, se lahko vrat posode nadviša z obroči DN600 ali 800 mm v korakih po 5 cm (npr. 10, 15, 20, 25, ...cm), pri čemer ima zgornji obroč poglobljeni utor, da betonski pokrov v njem lepo nalega.

Obroč za reguliranje višine vratu posode ČN

 

3. Kadar je potrebno zagotoviti večjo povoznost posode, se lahko namesto mikroarmiranega betonskega pokrova, obremenitve A15 kN, uporabijo LTŽ pokrovi za obremenitev B125, C250 ali D400 kN.

          

Betonski in LTŽ pokrov ČN

 

4. Običajno se kompresor in krmiljenje montirata na steno v objektu, kjer je potrebno vsega 40 x 60 cm prostora.

           

 Če pa je posoda od objekta oziroma primernega prostora, ki mora biti predvsem suh, oddaljena več kot 10 m ali če stranka izrecno želi, se lahko krmiljenje in kompresor montirata v vgradno omarico na fasadi

    

 

ali v zunanjo samostoječo omarico

  

 Zunanja samostoječa omarica za ČN do vključno 20 PE (v obliki stebra) in za ČN nad 20 PE (1.000 x 500 x 1.000 mm na betonskem temelju)


Povpraševanje

Želite več informacij o bioloških čistilnih napravah WSB?

Izpolnite obrazec za povpraševanje ali pa nam pišite na email ekokult@ekokult.com.

Lahko pa nas pokličete tudi na telefon

003867 35 66 914