Betonski elementi
V našem prodajnem programu so na voljo različni betonski obroči v premerih DN 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 in 2500 mm ter v različnih višinah.
Betonski elementi so namenjeni za sestavo kanalizacijskih ali meteornih jaškov, zbiralnikov deževnice, ponikovalnic...

     

Perforirani obroči Qlandia Novo mesto, obroči za zbiralnike deževnic ter elementi za jaške