Predstavitve na sejmih

Od leta 2007 predstavljamo naš prodajni program na sejmih v Sloveniji in tujini.

Program nenehno dopolnjujemo, zato so se povečevale tudi razstavne površine. Na razstavnem prostoru nas obišče veliko obiskovalcev, ki si lahko v živo ogledajo prodajni program in pridobijo pomembne informacije. 

Že šest let zapored se z vedno večjo in kakovostnejšo ponudbo razstavnega blaga predstavljamo na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju, kjer imamo med drugimi razstavnimi eksponati razstavljeno čistilno napravo za 4 PE in zbiralnik deževnice v dejanski velikosti, vzorce kanalet, tlakovcev, robnikov in LTŽ pokrovov.  

      

      

               

       

 

V letih 2008-09 smo se predstavili tudi na hrvaškem sejmu gradbeništva SASO v Splitu.

         

 

Na sejmu Dom v Ljubljani smo imeli svoj razstavni prostor leta 2011 in 2014 ter 2015.

        

 

Aprila 2013 smo se v okviru RIC-a (Razvojno - informacijski center Črnomelj) predstavili na sejmu LOS v Ljubljani.

    

 

Maja 2013 smo bili tudi na majhnem sejmu v Bučki.