Vizija in poslanstvo

Vizija družbe je postati najzanesljivejši slovenski ponudnik celovitih storitev s področja varovanja okolja, odvodnjavanja ter zunanjih ureditev. Zaradi geostrateške lokacije bomo svojo dejavnost razširiti tudi prek meja.

Poslanstvo: Družba Ekokult d.o.o. bo svojim zaposlenim nudila stabilno zaposlitev, pošteno plačilo in možnost za osebni razvoj, kupcem in ostalim poslovnim partnerjem pa pogoje za trajno zadovoljstvo v sodelovanju z nami. S svojim vestnim in poštenim delom bomo ustvarjali zadostno dodano vrednost, ki bo omogočala nadaljnji razvoj družbe in podporo družbenim projektom s področja kulture, športa, ekologije, humanitarnosti, razvoja mladih in inovativnosti.
123movies