Biološke čistilne naprave
Za čistilne naprave WSB® clean smo ekskluzivni zastopnik  za področje Slovenije in Hrvaške.
 
Biološke čistilne naprave dobavljamo, vgrajujemo, vzdržujemo in na željo strank tudi upravljamo. V Sloveniji in na Hrvaškem imamo zagnanih cca. 400 čistilnih naprav velikosti od 4 do 150 PE, sicer pa deluje po tem postopku preko 40.000 čistilnih naprav na 4 celinah.

Tehnika se vgrajuje v betonske posode priznanega avstrijskega proizvajalca Tiba, katerega največji slovenski partner je prav Ekokult d.o.o. Pomembno je poudariti, da so betonske posode povozne za tovorna vozila, zaradi velike teže so neobčutljive na vzgon zaradi visoke podtalnice, narejene so iz kakovostnega betona na osnovi HS cementa, ki je odporen na komunalne vode. Življenjska doba posod je vsaj 30 let.

Pri nestalno naseljenih objektih (zidanice, vikendi…) se lahko vgradi samo betonski zbiralnik, ki služi kot nepretočna greznica. Narejen je tako, da ga je mogoče  enostavno nadgraditi v biološko čistilno napravo brez kakršnihkoli dodatnih gradbenih posegov, če se v prihodnosti objekt stalno naseli ali nastane drugačna potreba.

Tehnologija WSB clean
Tehnologija WSB® clean uporablja lebdečo posteljico z originalnimi nosilci Kaldnes. Gre za tako imenovani MBBR postopek čiščenja odpadnih komunalnih voda. Velika površina delcev Kaldnes (1 m³ ima površino prek 500 m²) omogoča zanesljivo in kakovostno prečiščevanje komunalnih odplak tudi pri pod- ali nadobremenitvah na relativno majhnem prostoru. 


 
Zaradi svoje, sicer po vsem svetu patentirane oblike, imajo nosilci veliko površino in s tem nosijo veliko biomase v obliki tankega biofilma, se sami čistijo in ne potrebujejo nikakršnega vzdrževanja. Trenutno je lastnica patentov Veolia, največja svetovna korporacija za obdelavo odpadnih vod ter pripravo pitne vode. Nosilci imajo 20-letno garancijo proizvajalca in več kot 30 let izkušenj v praksi.

Leta 2006 je nemška agencija za vodno gospodarstvo (DWA) objavila izsledke obširne raziskave, ki so jo naredili po vsej Nemčiji na več kot 4.300 čistilnih napravah velikosti 4-10 PE in najrazličnejših tehnologij ter prek 11.000 odvzetih vzorcev. V povzetku raziskave so navedli, da je tehnologija WSB® clean na področju MČN edina tehnologija, ki konstantno dobro dela tudi pri zelo nizkih obremenitvah, kar je še posebej pomembno za objekte s sezonsko obremenitvijo. Čistilna naprava ostane »živa« tudi pri samo 25% obremenitvi, za kar jamči proizvajalec.

Tehnologija WSB® clean ima še številne druge PREDNOSTI:

  • Zaradi velike biomase uspešno kljubuje tudi večjim obremenitvam.
  • Ker se voda v prekatih pretaka gravitacijsko, torej brez črpalk, deluje dalj časa zelo dobro tudi ob izpadu elektrike.
  • V posodi ni nikakršnih električnih komponent. Tudi sicer ni ničesar, kar bi se lahko pokvarilo.
  • Pomembno je poudariti, da je popolnoma neobčutljiva na grobe delce, ki zaidejo v kanalizacijo, kot so zobne nitke, lasje, ušesne palčke, plastificirane brisače in toaletni papir, damski higienski pripomočki, krpe ipd.
  • Zaradi malo sekundarnega blaga je količina mulja za odvoz manjša tudi do 50% v primerjavi s postopki z aktivnim blatom. Pri ČN 4 PE in običajni obremenitvi se mulj prazni le enkrat na dve leti in pol.
    Proizvajalec ČN že več kot desetletje spremlja količine mulja na več tisoč napravah. Na osnovi izsledkov je pristojna institucija uradno dovolila tudi uporabo manjših posod. WSB® clean je namreč edina tehnologija, pri kateri je možno instalirati 30 PE v eno samo standardno posodo.
  • Je tudi edina nemška tehnologija na področju MČN, ki ima vse potrebe certifikate za vgradnjo na danskem trgu, kjer so zahteve po prečiščeni vodi najstrožje na svetu. Na Danskem se lahko vgrajujeta le dve tehnologiji; WSB® clean ima več kot 90% tržni delež!!
  • Ker v ČN ni prečrpavanja vod v posameznih fazah, je posledično nižja tudi poraba električne energije (pri 4 PE vsega cca. 35€/leto).
Povpraševanje

Želite več informacij o bioloških čistilnih napravah WSB clean?

Izpolnite obrazec za povpraševanje ali pa nam pišite na e-mail ekokult@ekokult.com.

Lahko pa nas pokličete tudi na telefon

+386 (0)7 35 66 914

Informacije