NAJVEČJA ZALOGA KANALET

NAJVEČJA ZALOGA KANALET od najnižje nosilnosti A15 do najvišje F900 in ostalih elementov kot so: rešetke, peskolovi, zaključne stene. Možna dobava kanalet s padcem oziroma poglobljenih.