Gradbeni inženiring

V preteklih letih smo uspešno izpeljali več gradbenih projektov, med katerimi bi izpostavili ureditev peronov za železniških postajah v Lescah in Kozini, ureditev parkirišča pri Psihiatrični kliniki v Ljubljani, ureditev parkirišča ter peronov na železniški postaji Črnomelj, asfaltiranje ceste v Metliki, obnova fasade in preureditev čakalnice na ŽP v Lescah, preureditev večih greznic v čistilne naprave na BS OMV, več projektov javne razsvetljave ...

Reference:

           

Ureditev perona, fasade in čakalnice na železniški postaji Lesce in Zagorje

 

      Park Velike Lašče       

Tlakovanje, asfaltiranje in ureditev površin: Psihiatrična klinika Ljubljana, park Velike Lašče, železniška postaja Metlika   

 

             

Polaganje kablovodov ob železniški trasi Grosuplje - Kočevje