Pogosto zastavljena vprašanja

1. Zakaj ravno čistilna naprava WSB® clean?

Čistilne naprave WSB®clean imajo že več kot 15-letno zgodovino. Gre za postopek z lebdečo posteljico, ki uporablja originalne nosilce Kaldnes z veliko, rahlo hrapavo površino, ki omogoča odličen oprijem mikroorganizmom. Nosilci se ponašajo z več kot 30-imi leti  razvoja in izkušenj in so patentirani povsod po svetu. Lastnica patentov je Veolia, največja svetovna korporacija za obdelavo odpadnih vod. Postopek je zasnovan upravljavcu prijazno, deluje v realnih razmerah z minimalnimi stroški. V sami posodi ni nikakršnih električnih komponent, ki bi se lahko pokvarile. Postopek deluje stabilno tudi pri večjih podobremenitvah in nadobremenitvah in deluje tudi pri vsega 25% obremenitvi. Po postopku WSB®clean deluje v Sloveniji že cca. 300 ČN, na 4 celinah sveta pa prek 40.000. Tehnologija se vgrajuje v kompaktne betonske posode, ki so narejene iz betona kakovosti min C35/45 z dodatki, da je odporen na fekalije.

 

2. Za koliko časa pa sploh kupujem čistilno napravo?

Čistilna naprava sodi med osnovno infrastrukturo objekta. V našem podjetju smatramo, da mora delovati brez večjih posegov vsaj dobo ene generacije, kar pomeni 20 - 30 let. Naslednja generacija si običajno prilagodi tudi sam objekt glede na potrebe novega časa. Ta doba pa je dovolj dolga, da življenje s slabo čistilno napravo, s katero se morate ves čas ukvarjati, prazniti grobe delce, kontrolirati črpalke, jih čistiti, menjati, pogosto odvažati blato, mogoče okrog nje še zaudarja, da vsi vedo, kje jo imate, postane prava mora. Ni potrebno več dvomiti, če se bo kmalu uzakonil obvezen monitoring delovanja ČN, ki bo krepko sankcioniral vse nedelujoče ČN. Če pa so le-te vgrajene še v posode iz umetnih mas sporne kakovosti, ki jih sile v zemlji počasi in vztrajno stiskajo in deformirajo, material postane z leti tog in trd, zato pokajo, ne tesnijo ali pa jih nemara podtalnica vrže na površje, se lahko življenjski projekt z imenom lastna hiša spremeni v polomijo, kakovost življenja v težko prigaranem domu pa ne dosega pričakovanj. Takrat bo nekaj 100€ prihranka v času investicije zahtevalo svoje obresti, če ne boste že prej primorani preprosto zamenjati svojo ČN.

 

3. Kakšna velikost čistilne naprave je primerna zame?

Pri dimenzioniranju čistilne naprave za stanovanjske objekte je smiselno poleg konkretnega števila stanovalcev upoštevati tudi samo velikost objekta, saj gre za dolgoročno investicijo, ki mora delovati desetletja. V tem času pa se lahko spremeni število stanovalcev. Čistilne naprave WSB®clean zelo dobro delujejo tudi, če so podobremenjene, kar daje pri dimenzioniranju več prostora. Torej če gre za enostanovanjsko hišo je ČN 4 PE zagotovo dovolj. V kolikor pa je objekt večji in bi lahko omogočal bivanje tudi dvema družinama, pa priporočamo ČN 8 PE ali vsaj 6 PE.

Razlika dveh PE pri ČN v praksi pomeni, da je posoda 25 cm višja, drži 0,8 m³ več, interval praznjenja blata bo daljši, morda bo do 10€ letno višji strošek energije, delovala bo brez problema tudi pri manjšem številu oseb.

Pri projektih z velikim nihanjem v obremenitvi, kot so gostinski lokali, kampi, kmečki turizmi, planinske koče, šole, vrtci, bencinski servisi, pa je prav optimalno dimenzioniranje ključno za samo delovanje. V fazi projektiranja moramo zbrati čim več razpoložljivih podatkov, ki nam bodo olajšali pravo izbiro. Tovrstni projekti so vedno unikatni in jih obravnavamo s posebno skrbnostjo.

 

4.Kako je s subvencioniranjem čistilnih naprav?

Država omogoča ugodno kreditiranje prek Eko sklada RS, ki redno objavlja razpise za podporo okolju prijaznim naložbam. Običajno gre za možnost pridobitve kreditov po ugodnejših obrestnih merah, pridobitev do 100% vrednosti naložbe, torej brez lastne udeležbe, z rokom financiranja do 10 let in v višini od 1.500 do 20.000€. Lahko vam pomagamo pri ureditvi vloge na Eko sklad. O aktualnih razpisih pridobite več podatkov TUKAJ.

Subvencije kot nepovratna sredstva so v domeni občin, na območju katerih se investicija izvaja. Nekatere občine subvencionirajo MČN že nekaj let v primernih zneskih, druge so v fazi potrjevanja proračunskih postavk, tretjih pa se ekologija še ni dotaknila. Pri odločitvi za ČN bodite pozorni, da boste poleg ČN, ki bo delovala, imeli tudi vso potrebno dokumentacijo o ČN in dobavitelju, da bo vloga popolna. Pozorni morate biti tudi na roke za oddajo vloge, saj so lahko le ti precej kratki ali pa so sredstva precej omejena in jih bodo deležni le tisti, ki se prijavijo med prvimi.

Predlagamo, da na svoji občini preverite, če je morda že objavljen kakšen razpis za subvencioniranje MČN ali če je morda v pripravi. Sicer se obrnite na župana, pristojne občinske službe ali svetnike, da pričnejo razmišljati okolju prijazno in pripravijo operativne načrte čiščenja odpadnih vod in podprejo individualne investicije občanov precej konkretno. Povežite se s sosedi, saj bo tako vaša zahteva imela še večjo težo. Občani, ki sami rešujejo problem odpadnih voda z MČN, so za občino bistveno cenejša alternativa od čiščenja s centralno ČN že v fazi investicije, da razlike v višini obratovalnih stroškov niti ne omenjamo. Tudi direktive EU dajejo prednost decentraliziranim sistemom čiščenja odpadnih vod, saj so takšne rešitve okolju prijaznejše, predstavljajo manjši poseg v prostor, potrebnih je manj služnosti, nobenih črpališč z visokimi stroški obratovanja in vzdrževanja, voda se razpršeno vrača v okolje, stroški obratovanja so nižji, manjša je nevarnost za okolje v primeru pomanjkljivega delovanja. Prednosti decentraliziranega čiščenja odpadnih voda je toliko, da je pogosto težko razumeti lokalne skupnosti, projektantska podjetja in ostalo "stroko", da tako razsipno in neodgovorno trošijo davkoplačevalski denar.

 

5. Kaj sme oziroma ne sme v čistilno napravo?

Glede grobih delcev je naša tehnologija sila neobčutljiva, saj v posodi ni nikakršnih mehanskih delcev, ki bi se lahko zamašili ali polomili. Kar je težjega od vode, v primarnem usedalniku ponikne na dno, kar je lažje, pa splava na površje. Le umazana voda brez grobih delcev gre naprej v proces čiščenja. Primarni usedalnik je dovolj velik, da se lahko voda umiri in doseže potreben zadrževalni čas.

Sicer v katerokoli biološko ČN ne sodijo:

- deževnica in voda iz drenaž

- gnojnica in drugi živalski odpadki

- odpadne vode iz predelave mleka, sirotka

- klavnične odpadne vode in takšne z veliko koncentracijo krvi

- ostanki barv in lakov, škropiv

- večje količine alkohola in kisa

- uporaba agresivnih čistil na osnovi kislin (solne, fosforne, žveplene, ..), ki niso biorazgradljiva in so na embalaži označena z X, lugi, dezinfekcijska sredstva

- večje količine olj in masti ( pred ČN potrebno namestiti lovilec maščob, npr. obrati javne prehrane)

- industrijska odpadna voda, ki običajno potrebuje kemijsko nevtralizacijo

- naftni derivati

Sicer pa lahko v ČN dovajamo vso odpadno vodo, ki nastaja pri normalni rabi v kuhinji, kopalnici in na straniščih.

 

6. Kako je s praznjenjem čistilne naprave?

 V ČN se sčasoma nabere mulj ali blato, ki ga je potrebno oddati na centralno čistilno napravo, kjer ga dokončno predelajo in deponirajo. To storitev opravljajo pooblaščeni in ustrezno opremljeni izvajalci.

Količine muljev so pri tehnologiji WSB®clean precej manjše kot pri drugih. Na osnovi tisočih meritev v zadnjih 15 letih je proizvajalec ugotovil, da je pri normalni obremenitvi ČN velikosti 4 PE potrebno izčrpati mulj ENKRAT na cca. 2,5 leti (2,5 m3), kar je v primerjavi s konkurenco (1-2 x letno) bistveno manj. To pa predstavlja pomembno nižji strošek obratovanja in manj skrbi s čistilno napravo.

Sam postopek praznjenja je podrobno obrazložen v navodilih, ki so sestavni del dokumentacije ČN.

 

7. Kako deluje ČN, če pride do izpada elektrike?

Kljub dejstvu, da ima ČN kompresor, krmiljenje in magnetni ventil, ki delujejo s pomočjo elektrike, pa izredno dobro deluje tudi v primeru izpada v oskrbi. ČN je pretočna, kar pomeni, da se voda od vtoka proti iztoku pomika gravitacijsko, ker so med prekati različno visoki nivoji vode. Ker se zrak v biološki del ne dovaja, se nosilci dvignejo proti površju. Umazana voda, ki se preliva prek bioreaktorja mora prek vsaj 70 cm debele plasti nosilcev, preraslih z mikroorganizmi, ki iz vode pobirajo organske snovi. S tem se voda čisti. Zagotovo ne kot v času delovanja kompresorja, a bistveno bolje kot pri drugih postopkih. V kolikor bi izpad trajal tudi nekaj dni, ne bi smelo priti do večjih motenj v delovanju.

Če bi uporabljali za prečrpavanje črpalke, kot številni drugi, bi se ob njihovem nedelovanju voda v posameznih prekatih dvignila, prelila bi celotno posodo in šla na iztok. V tem primeru bi imeli slabo greznico, in še to brez prekatov.

 

8. Kaj se zgodi s čistilno napravo, če smo odsotni več kot 14 dni ali jo obremenjuje le ena oseba?

 Ker ČN deluje na osnovi biofilma, torej tenke plasti mikroorganizmov, ki prerastejo površino nosilcev, ki v primeru pomanjkanja hrane ostanejo lačni, a vseeno prilepljeni nanje, deluje pri podobremenitvah še vedno odlično. Tu ne prihaja do zniževanja aktivne biomase in odmiranja, kar bi posledično pomenilo manjšo sposobnost čiščenja.

Proizvajalec jamči, da ČN deluje tudi pri vsega 25% obremenitvi, kar v praksi pomeni, da deluje ČN velikosti 4 PE pri vsega eni osebi. Nemška agencija za vodno gospodarstvo (DWA), ki je državna, povsem neodvisna strokovna institucija, je leta 2007 objavila izsledke obsežne raziskave po vsej Nemčiji, ki je bila narejena na prek 4.300 ČN do 10 PE, najrazličnejših tehnologij, na osnovi prek 11.000 vzetih vzorcih, kjer je izrecno navedeno, da je tehnologija WSB®clean EDINA tehnologija, ki konstantno dobro dela tudi v razmerah izredno nizkih obremenitev. Povzetek raziskave si lahko ogledate TUKAJ.

 

9. Koliko elektrike porabi čistilna naprava?

ČN velikosti 4 PE ima priključno moč kompresorja 80 W, 6 in 8 PE pa 100 W. Krmiljenje potrebuje za delovanje komaj kakšen watt, še manj pa magnetni ventil, ki se vklopi le nekajkrat na dan. Če kompresor deluje cca. 10 ur dnevno, vidimo, da je pri ČN od 4-8 PE dnevne porabe elektrike le od 0,8-1,05 kWh.  Pri ceni energije cca. 0,10 €/Wh znaša dejansko letni strošek porabljene energije od cca. 30€ pri 4 PE do manj kot 40€ pri 8 PE.


10. Kako hrupna je naša čistilna naprava?

Čistilna naprava 4 PE ima manjši kompresor, ki dela z glasnostjo okrog 40 dB, kar je povsem primerljivo s kompresorjem hladilnika, ki dela v kuhinji. Običajno se montira v kakšen pomožni prostor, kot je kurilnica, kotlovnica, garaža, klet, stopnišče, utility, uta ipd. Alternativno se ga lahko zmontira v zunanjo omarico ali celo jašek. Pomembno je, da je na suhem in zračnem.

Kompresorji večjih ČN se montirajo v strojnico ali zvočno izolirano omarico.

 

Imate vprašanje, ki bi utegnilo biti koristno tudi za druge? Kliknite TUKAJ in nam ga posredujte. Se vam zdijo vprašanja in odgovori koristni? Pišite nam!

 

Povpraševanje

Želite več informacij o bioloških čistilnih napravah WSB?

Izpolnite obrazec za povpraševanje ali pa nam pišite na email ekokult@ekokult.com.

Lahko pa nas pokličete tudi na telefon

003867 35 66 914