Splošni podatki

Sedež Ekokult d.o.o.: Kvasica 2, 8343 Dragatuš, Bela krajina

Skladišče: PE TRIS (območje bivšega rudnika), Kanižarica 41d, 8340 Črnomelj in IGM Kanižarica 43, 8340 Črnomelj

ID za DDV: SI14089521

Matična Številka: 2193957

TRR: SI56 1010 0005 4813 531, Banka Koper d.d. in SI56 0315 4100 0429 361, SKB d.d.

ID za DDV: SI14089521

Matična Številka: 2193957

TRR: SI56 2510 0971 9224 103

- See more at: http://ekokult.infomedia.si/Podjetje/Ekokultpodatki.aspx#sthash.MSq62HlQ.dpuf

telefon: +386 73 566 914

faks: +386 73 566 912

mobitel: +386 41 341 943

e-naslov: ekokult@ekokult.com

 

Socialno omrežje:

 

Politika varstva osebnih podatkov

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

1.Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju posameznik), ki sodelujejo s podjetjem Ekokult d.o.o. o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje.

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Ekokult, družba za uresničitev ljudem in okolju prijaznih projektov, d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

Uradni naziv: Ekokult, družba za uresničitev ljudem in okolju prijaznih projektov, d.o.o.

Naslov: Kvasica 2, 8343 dragatuš

Matična številka: 2193957000

Telefon: 07/3566914

E-pošta: ekokult@ekokult.com

2.Katere osebne podatke obdelujemo

- Osebni podatki (osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime in priimek, EMŠO, naslov, telefonska številk, elektronski naslov ipd).

- Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

3.Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov  

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

a) Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

- upravljalec lahko obdeluje osebne podatke na podlagi obveznosti, ki jih podjetju določa zakonodaja, kot je npr. sodelovanje z državnimi organi v nadzornih postopkih, upravnih postopkih ali sodnih postopkih. Podjetje pri obdelavi osebnih podatkov zaradi izpolnitve zakonske obveznosti vedno upošteva veljavno zakonodajo.

- kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago)

b) Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (v nadaljevanju ponudba), katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

- kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev ponudbe, ker ste jo od nas želeli. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev. V kolikor posameznik osebnih podatkov ne posreduje, podjetje ne more posredovati ponudbe, prav tako podjetje ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga v skladu s ponudbo. Podjetje lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil kot zahtevek po elektronski pošti na ekokult@ekokult.com ali z redno pošto na naslov podjetja iz prve točke.

c) Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;

- podjetje lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo. Obdelava osebnih podatkov posameznikov za namene neposrednega trženja se šteje za opravljeno v zakonitem interesu. Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh namenov lahko podjetje uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko podjetje obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za namene neposrednega trženja podjetje obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil kot zahtevek po elektronski pošti na ekokult@ekokult.com ali z redno pošto na naslov podjetja iz prve točke.

4.Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

- komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

- potrditev ponudbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz potrjene ponudbe;

- tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);

- za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

5.Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega kupca.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev ponudbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve ponudbe oz. naročila (dobave blaga).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

6.Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma dobave blaga na podlagi ponudbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

7.Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje so predvsem:

- računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;

- vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve);

- vzdrževalci informacijskih sistemov;

- ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr., Microsoft, Google);

- ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).

Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene. Podjetje kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

8.Videonadzor

V EKOKULT d.o.o. izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v skladišče) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih na lokaciji Kanižarica 43, Črnomelj (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja podjetja (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2).  

Znotraj nekaterih delovnih prostorov (npr. delavnica, skladiščni prostori) se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidentov oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo do 30 dni. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki 041 341 943 ali e-pošti: ekokult@ekokult.com. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti.

9.Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

V skladu s Splošno uredbo imate sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

da od nas kadarkoli zahtevate:

- potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

- dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; predvideno  obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

- popravek netočnih osebnih podatkov;

- omejitev obdelave, kadar:

* oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

* je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

* osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

- izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

- pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov na naslovu: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

10.Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki iz točke 1.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Kraj in datum: Kvasica, 08.03.2023

Zadnja sprememba: 14.03.2024