SUBVENCIJA 2024 za nakup in vgradno MČN

Občina Črnomelj je spremenila pravilnik o sofinanciranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). S spremembo pravilnika se spremeni višina subvencije in sicer iz 1.000 na  1.250 evrov za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.

Za naselja Tanča Gora, Tribuče, Petrova vas, Vranoviči, Učakovci, Dragovanja vas, Preloka, Belčji Vrh, Marindol, Kvasica in del aglomeracije Stari trg ob Kolpi – del naselja Deskova vas pa višina subvencije znaša do največ 2.000 evrov za stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe.

Javni razpis z vso potrebno dokumentacijo in pravilnikom lahko najdete na povezavi:

www.crnomelj.si/sl/uradne-objave/javne-objave/2024020112590471/javni-razpis-za-dodelitev-nepovratnih-financnih-sredstev-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-v-obcini-crnomelj-v-letu-2024/


123movies